Är vi för mjäkiga i Sverige?

I många år nu, ja faktiskt i decennier har (Nya) Moderaterna förespråkat fler poliser och hårdare straff för olika sorters brott. Under de senaste tio åren har Sverigedemokraterna (SD) och Kristdemokraterna (KD) backat Moderaternas (M) krav på fler poliser och hårdare straff. De som däremot inte har prioriterat frågan är väl andra änden av den politiska skalan Vänstern (V), Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP). I Sverige har vårdbehovet gått före behovet av straff. Men få vet om att straffen de facto har hårdnat. Livstidsstraff som förut låt på cirka 10 till 12 år, har nu dubblats. Däremot finns vissa brott som är löjligt låga, som straffet för våldsbrott och våldtäkter, både mot vuxna våldtäktsoffer och barn. Här är inte allmänhetens opinion ense med politikerna som stiftar lagarna, samtidigt som det är upp till domstolarna att göra verklighet av domarnas intentioner. Här tar vi upp en del av denna problematik som avhandlas i bloggen Straff i Sverige.

Faran med olika uppfattningar

Det finns en fara om det som allmänheten uppfattar som rättvisa straff, och det som domstolarna utdömer. Faran finns att det bildas en mobb som tar lagen i egna händer. Samma fara föreligger om människor uppfattar det som att "inget händer" då de polisanmäler en händelse. I många år har polisens uppklaringsprocent (= den procent som polisen kan fastställa vem som är skyldig, eller att de lägger ner utredningen i brist på bevis) legat på under 20 procent. Det vill säga, endast var femte misstänkta brott läggs ner, eller går till åtal. Den låga uppklaringen är en fara för människor som tror att de antingen kan begå brott i fred, eller att det inte är lönt att anmäla händelser till polisen. Vi ser en polis som utsätts för en imploderingsrisk. Vi får hoppas att rikspolischefen Dan Eliasson har några ess i rockärmen. Under tiden får vi hålla tummar och tår för att vi snart ser en mer effektiv poliskår.

8 Oct 2017