Behöver politiker göra reklam?

Reklam är oftast inget man förknippar med politik, dock är det inte ovanligt att se just reklam från olika partier, särskilt då det är valår. Sedan, så har ju alla partier en egen grafisk profil, redan sedan innan. Många av dem har valt en specifik blomma, eller en bokstav, som gör att när man ser den, så vet man vilket parti det är. Grafiska profiler är alltså inte bara för "vanliga" företagare och inte bara logotyper. Hur gör då politiker reklam för sig själva? En del kanske anlitar en reklambyrå Jönköping, eller ett i Stockholm. Det är i alla fall inte ovanligt att se stora skyltar, runt om i landet, vid busskurer med mera, där partierna gör reklam för sig själva.

Syns man inte, finns man inte?

Åren mellan valåren är det mindre reklam från olika partier. Det är just under valåret som de behöver ha ut reklam, värva nya medlemmar och värva röster. Det innebär ju inte att de inte finns däremellan. Men de anser nog att då har de redan det de behöver. För att göra en så bra reklam som möjligt, så tar de allra flesta hjälp av en reklambyrå. Det är inte bara skyltar, utan reklam från olika partier består ofta även av tv-reklam och att de själva ger sig ut och visar upp sig och svarar på frågor. Dock för ett par år sedan så tyckte många av svenska folket att det inte skulle finnas politisk reklam. Vad tycker du?

8 Mar 2018