Det är rättshjälp

En del av ett lands och dess medborgares rättssäkerhet handlar om att alla ska behandlas lika inför lagen. Har du någon gång sett en staty med en kvinna (Justitia) med en bindel för ögonen och en vågskål i sin hand. Den symboliserar rättssäkerheten att få sin sak "vägd på våg". Hon har en bindel för ögonen för tanken är att hon inte ska veta vem som har de olika sakerna i vågskålen, hon ska vara rättvis och inte se till person. En annan del av rättssäkerheten handlar också om att oberoende din finansiella bakgrund ska du alltid få en rättvis dom. Då behöver alla ett målsägandebiträde som kan hjälpa en genom hela rättsprocessen. Alla har inte råd med en advokathjälp. De tar alltid minst 1654 kronor per timme, vilket kan bli mycket dyrt om det är ett komplicerat fall som kräver stora förberedelser.

Rättshjälp - eller rättsskydd?

Att få rättshjälp är lagstadgat. I socialskyddslagen står att alla ska kunna få rättshjälp om man själv inte har råd med ett målsägarbiträde (advokat). Den går enbart till privatpersoner, inte företag eller organisationer. Innan rättshjälpen utgår ska man ha en konsultation med sin advokat, och själv betala för en första timmen med hen, alltså 1654 kronor per timme. Skulle du förlora en tvist i domstolen täcker rättshjälpen inte motpartens kostnader, vilket blir resultatet om man förlorar i rätten. Rättshjälp får du om du har mindre än 260.000 kronor i inkomster per år. Ett rättsskydd får du genom din hemförsäkring. rättsskyddet normalt brukar ha ett maxtak om 200.000 kronor och att det brukar täcka 80% av de kostnader som kommer. Resterande tjugo procent – exklusive en självrisk – täcker man själv. Tilläggas till detta är att det även handlar om så kallade nödvändiga och skäliga kostnader, något som följande saker är exempel på:

  • Ombudets arvode
  • Ombudets omkostnader
  • Bevisning i rättegång
  • Utredning (förutsatt att det är ombudet som beställt)
15 Sep 2017