Har brottsligheten ökat?

Läser man bara inlägg på Facebook och nyhetssidor på nätet med en agenda så kan man lätt tro att det är på det viset. Faktum är att brottsligheten har en nedåtgående trend, vilket inte blir några stora löpsedlar. I det politiska klimat vi har idag är det ofta lätt hänt att man pekar på en viss företeelse och låter den representera hela skalan av brottsligheten. Det är dumt, det bästa sättet att ha koll på vad som faktiskt händer i Sverige är att läsa statistik hos BRÅ, besöka en juridikblogg och läsa, eller att hämta fakta direkt från polisen. De brott som vi kan se en ökning av på senare år (men som börjat minska igen nationellt sett) är dödsskjutningar. Det handlar ofta om uppgörelser mellan olika kriminella men drabbar även andra. Dödligt våld, som exempelvis våld i hemmet, har dock minskat. 

Varför vill man få det att låta som all brottslighet ökar?

Det är ganska enkelt egentligen. Det handlar om politik. Om man vill ha ett samhälle där det ska straffas hårdare, där poliser ska få betydligt större befogenheter, där militär ska kunna användas i brottsbekämpning och där dagens vård av kriminella förändras till att enbart bli bestraffning, då behöver man peka på något. För att skrämmas så att säga. Jag säger inte att man ska tro att allt är guld och gröna skogar, för så är det inte. Men ta reda på fakta innan du berättar för alla du känner om hur brottsligheten ser ut. 

13 Sep 2018