Hur kunde Nya Karolinska bli så dyrt?

Det är många som ställt sig den frågan! Inledningsvis beslutades det att ett nytt sjukhus skulle byggas och det till en kostnad på cirka 11 miljarder kronor. Sen hände något på vägen! Ett flertal dåliga beslut av moderaterna resulterade i att slutnotan blev mer än dubbelt så hög plus att kostnader för löpande underhåll och reparationer blev skyhöga. Vem minns inte dörrbytet som kostade 1 miljon kronor? Men vad var det som hände? Vad gick snett egentligen? Vi kollar på två av de största misstagen som gjorde att Stockholm byggde världens dyraste sjukhus. 

Det första misstaget

Ett normalt förfarande när man ska bygga nya sjukhus, skolor eller andra byggnader är att man ger möjlighet för totalentreprenörer och företag som erbjuder generalentreprenad att komma med en offert. Istället valde man att skriva på ett OPS-avtal vilket gav ett enda företag rätten att bygga sjukhuset. Det är en mycket dålig idé! När kommun, stat eller landsting står som garant så kommer fakturan bli betald, oavsett om den överskrider budget med flera hundra procent. En vanlig offentlig upphandling med företag som har kvalificerad totalentreprenad hade gett ett lägre slutpris. Så enkelt är det! 

Misstag nummer två

Man började bygga utan att verksamhetsinnehållet var bestämt och man tog heller inte hjälp av de som skulle bedriva verksamheten på sjukhuset. Detta medförde att det krävdes en hel del anpassningar och ändringar för att lokaler skulle kunna användas. Till en hög kostnad. Avtalet löper cirka 20 år till och det lär dyka upp fler saker som kommer behöva åtgärdas. Vi har alltså ännu inte sett det slutgiltiga priset! 

19 Apr 2018