Jämställdhet - alla ska behandlas lika

Med jämställdhet så menar man att tjejer och killar ska behandlas lika. Alla ska ha lika rättigheter, vilket kön de än har. Dessutom är det olagligt att behandla någon sämre på en arbetsplats eller i skolan. Killar och tjejer ska alltså ha samma rättigheter och möjligheter. Det ska inte behöva vara så att vi behandlas olika på grund av sitt kön. Alla ska ha samma rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, och samma möjligheter att kunna påverka samhället och sitt eget liv. Detta är dels en politisk fråga, men även en ideologisk fråga. Ett parti, som jobbar mycket med jämställdhetsfrågor är FI, eller Feministiskt Initiativ, vars politiska ideologi grundar sig i feminism och intersektionalitet. 

När det talas om jämställdhet så brukar det handla om att killar, eller män, har mest makt, det inom politik, företag och kultur. Det sägs de har en större frihet, i livet, och i samhället. Dock innebär det inte i alla lägen att de har det bättre för det! Men, de allra flesta håller nog med om att alla skulle tjäna på ett mer jämställt samhälle.

Än är vi inte jämställda

Än är vi inte jämställda, det är fortfarande så att män tjänar mer än kvinnor, kvinnor har högre utbildning men lägre positioner på ex högskolor. Det är fler män som är chefer, fler kvinnor som jobbar utan betalning, fler kvinnor som tar ledigt för barnen och så vidare.

Riskdagen jobbar en hel del för att samhället ska bli jämställt. De vill att det ska bli så för att det ska bli lika för alla inom politik, utbildning, löner, ansvar, och minskat våld.

 

19 Jan 2018