Vad är den svenska modellen?

Det pratas så mycket om den svenska modellen, ofta i sammanhang där den som påtalar den tycker att alla svenskar bör vara stolt över Sverige. "Titta här, så duktiga vi är, vi har den Svenska Modellen", tycks man mena. Det är mycket svenska modellen hit och svenska modellen dit, men vad menas egentligen med "svenska modellen"? Här tar vi en del av vad den svenska modellen betyder för vårt land som en rättsstat.

Det är den svenska modellen

Enligt Wikipedia är den svenska modellen en politisk idé som växte fram främst under 1930-talet. Det var en idé som formades efter en lång, och ibland en blodig kamp (Ådalen 1931) om arbetsförhållanden, löner och möjlighet att påverka sitt arbete och arbetsmiljö. Det var framför allt socialdemokrater och socialliberaler som strävade efter sociopolitisk utjämning. Det var under denna tidsperiod som det svenska folkhemmet växte fram. Framför allt handlade alltså den svenska modellen om arbetsavtal, löner och arbetarnas rättigheter. Sedan dess har så mycket mer kommit att ingå under det stora paraplyet "den Svenska Modellen", såsom utjämningspolitisk ekonomi, medbestämmanderätten i laglig form, stor offentlig sektor, men också rättssäkerhet för varje individ i Sverige.

Alla ska ha rättsskydd

Det som utmärker en rättsstat inom olika juridiska områden är likheten inför lagen, symoboliserad av fru Justitia (ni vet statyn med en dam med ögonbindel och en våg i handen). Ingen ska bli utsatt för en rättsprocess och stå utan rättvist skydd oberoende egna ekonomiska resurser. För att vi ska veta vilka rättsliga rättigheter vi, enskilda individer i det svenska samhället, krävs det också att vi vet vad vi har rätt till och vad vi kan göra. Det gäller inom allt som arbetsrätt, bolagsrätt, civilrätt och familjerätt.

11 Oct 2017