Vad är skillnaden mellan brott och tvist?

Här fortsätter vi vår vardagsskola om juridik. En fråga som jag ofta får är den om vad skillnaden är mellan brottmål och tvister som avgörs i civila domstolar. Många blandar ihop detta. Brottmål låter nämligen som att det gäller något med inslag om våld. Det är sant att våld och kriminalitet ofta går hand i hand, men det är inte alltid så. Kort sagt kan man skilja på brottmål och civila mål, med att i brottmål är det staten som går in och åtalar någon för ett brott mot den svenska lagen vi alla har att förhålla oss till. I civila mål är det något mellan två privatpersoner (eller arbetsgivare, förening eller företag) som man tvistar om. Man är oense om något, till exempel ett avtal, en anställning (som är en form av avtal) eller något annat. Dock kan den ena parten ha begått ett brott (mot LAS, lagen om anställningsskydd) eller någon annan lag. För en mer detaljerad genomgång, läs www.brottmål.com.

Olika bevisbörda

Ibland tänker jag på det engelska uttrycket "the State versus...." som det ofta förekommer i amerikanska filmer, och det uttrycket är ganska bra. I ett brottmål är det en åklagare, som företräder staten, som leder en förundersökning mot en misstänkt brottsling, i ett brottmål. I ett civilmål, är det två personer som helt enkelt inte kommer överens om någonting. Det kan vara vårdnaden om ett gemensamt barn, det kan vara om en anställning, om ett avtal eller om ett köp mellan två parter. Det kan helt enkelt handla i princip om vad som helst. Bevisbördan är heller inte den samma i de två fallen. I brottmål är bevisbördan absolut; "bortom allt rimligt tvivel" och där principen "hellre fria än fälla" används. De kriterierna gäller inte i civila mål. Här försöker domstolen tolka lagen så att domslutet (domen) kommer så nära lagens intentioner som möjligt. Alltså hur lagstiftarna tänkte sig att lagen skulle tolkas.

18 Oct 2017