Yrken med garanterade jobb

Arbetslösheten är väldigt låg i Sverige just nu. Det går helt enkelt bra för svensk ekonomi, vad än vissa gnällspikar säger. Arbetslösheten är nere på 6 procent och så låg har den inte varit sedan IT-bubblan sprack i slutet av 1990-talet och det är ju ett bra tag sedan. Det har varit ett glapp mellan stora industrier och småföretagen. Och efterfrågan just på små företag var som störst efter 1990. Politikerna har gjort en del förbättringar för att de små företagen ska ha en chans att överleva men ännu finns det en del som kan förbättras.

Dessa yrken ska du satsa på

De som är utan jobb funderar ju på vad de ska satsa på, liksom de som ska välja gymnasielinje. Vad ska jag bli när jag blir stor? Det är en fråga som följer med hela livet för vissa. Här presenteras i alla fall några yrken som ger garanterat med jobb i framtiden. Det kan ju vara värt att fundera på om något av detta skulle kunna tilltala dig. Råden kommer från http://kopit.se:

1. Saneringsarbetare. Enligt Arbetsförmedlingen lär efterfrågan på denna tjänst att öka i framtiden. En saneringsarbetare kan arbeta på väldigt många olika platser. Det kan handla om marksanering. Inför ett bygge kan marken behöva saneras. En saneringsarbetare kan sanera lokaler med skadedjur, till exempel, eller så kan den personen jobba ned ventilationer och så vidare. Här kan den som är driftig tjäna pengar på att starta en saneringsfirma och ta uppdrag inom saneringar.

2. VVS-montörer. I en nära framtid kommer efterfrågan vara stor på VVS-montörer, redan idag ser vi en stor efterfrågan. Detta yrke är dessutom väldigt bra betalt. Fortfarande har vi en gynnsam byggboom och det är därför vi ser en stor efterfrågan just på VVS-montörer.

3. Sjuksköterskor (och läkare). Som utbildad sjuksköterska kommer arbetsgivarna att vilja dra i dig. Så stor är efterfrågan på kompetenta sjuksköterskor. Inom den privata sektorn kan sjuksköterskorna räkna med bra löner. Vi blir fler och allt fler blir äldre, vilket ger att efterfrågan på sjuksköterskor kommer att vara stort i framtiden.

4. Kockar och kallskänkor. Idag finns det 40 000 anställda kockar och kallskänkor, vilket är för litet. Restaurangbranschen har haft många goda år och den kommer att fortsätta växa i framtiden. Inte bara i storstäderna utan i hela landet. Intresset för matlagning är stort och efterfrågan på professionella kockar lär fortsätta flera år.

14 Sep 2017